Menu

Til toppen

Miljø og tiltag
hos Nørgaard teknik

Grøn energi

Virksomheden har ambitioner om at reducere CO2 aftrykket ved at investere i tiltag som direkte og indirekte påvirker virksomhedens CO2 aftryk. Her gælder det både for optimering af produktionen og teknologier, men ligeledes, indirekte såsom som energileverandører.

Solcelleanlæg

CO2 aftrykket for elektriciteten anvendt hos Nørgaard Teknik har været faldende igennem årene, dog med udsving i 2020. Forklaring på denne skyldes investering i nye pladeafdeling, hvor nye energikrævende maskiner som laserskærer og kantpresser blev indkøbt. Der blev for at udligne disse energikrævende maskiner investeret i eget solcelleanlæg, for på den måde at producere eget energi og reducere CO2 aftrykket. Solcellerne er placeret på industrihallernes store tagareal, hvor der er muligheder for udvidelse.

Der bliver fra virksomheden kigget på at udvide anlægget med flere solceller samt batteri, således strømmen kan anvendes når solen ikke skinner. Dette tiltænkes da virksomheden er bemandet uden for soltimer, og dermed kan energiudnyttes optimalt.

Klimaskov ved Scanenergi

Igennem energiaftalen med Scanenergi beplantes der årligt nye træer ift. energiforbruget og dermed det samlede CO2 aftryk heraf på miljøet, og på den måde er vi som virksomhed
med til at nedbringe atmosfærens CO2. Derudover har initiativet en effekt på  biodiversiteten, da nye skove og grønne område tiltrækker dyr og insekter og dermed en
nedgang på biodiversitet. Dette tiltag gør ligeledes at vi støtter op og FN´s verdensmål 12 og 13. 
Foruden at værne om miljøet og biodiversiteten, så er vi en virksomhed, der nyder at være placeret tæt på Gl. Estrup Slot, som er præget af særdeles smukke naturområder og marker med forskellige dyrearter. Disse naturområder ønsker vi som virksomhed, at andre også får glæde af, og derfor investeres der i disse tiltag.

Energigenanvendelse for opvarmning

Én af vores kompetencer er vores overfaldebehandling, hvor vi dybbejdser eller håndbejdser
svejset rustfaste emner, for at optimere imod korrosion. Denne proces består af
opvarmet kemikalier, som dermed kræver en hel del energi for at forblive i det rigtige
temperaturområde, hvor denne energitilførsel er førhen kommet fra det varme vand fra
fjernvarme. Igennem research fra eksperter fra køleteknik faget blev det vurderet, at en
investering i vandkøling af allerede anvendt kompressor ville kunne opfylde energibehovet
fra bejdsekaret, og derfor anvender vi hos Nørgaard Teknik A/S vores eget produceret
energi fra egen kompressor.

Foruden at opvarme bejdsekaret, er kølesystemet koblet på bygningens varmesystem, og
dermed anvendes den overskydende energi ligeledes til at opvarme produktionslokalerne.