Menu

Til toppen

Om Nørgaard Teknik
Historien bag

1989-1990:
Nørgaard Teknik etableres

Virksomheden blev stiftet som et I/S-selskab i 1989 af Ole Bach Nørgaard og Bent Lindrup, hvor det hele startede i lejede lokaler på Nørgaardsvej og leasede maskiner, hvor Ole var eneste ansatte i virksomheden. I 1989-1990 bestod størstedelen af produktionen med at producerede vandingsmaskiner og tilbehør for frøavls og -handels virksomheden Dæhnfeldt A/S, og i 1991 udviklede Ole og Bent en såmaskine i samarbejde med Dæhnfeldt.

I 2022 bliver denne maskine stadig produceret, hvor der nu produceres for den globale frø- og plante-forædlingsvirksomhed DLF.

1991:
Første ansatte kommer til

I 1991 blev den første medarbejder ansat, og dermed blev medarbejderstaben fordoblet. Samtidig med ansættelsen af ny medarbejder udvides kundesegmentet, og Nørgaard Teknik udviklede sig til at blive underleverandør for metalindustrien. 

1993:
Bejdsning

I 1993 overtog Nørgaard Teknik overfladeteknologien bejdsning af Erik Bach Nørgaard.

1996:
Omdannet til aktieselskab
I 1996 fik Nørgaard Teknik et glasblæseanlæg. Dermed blev Nørgaard Teknik komplet leverandør til overfladebehandlinger af rustfast stål. I 1996 bliver Nørgaard Teknik omdannet til et aktieselskab med Ole og Bent som eneaktionærer.
1998:
Produktionsarealet udvides

Bent Lindrup blev en del af medarbejderstaben i 1998, og tilgangen betød, at Nørgaard Teknik kunne tilbyde design-, udviklings- og konstruktionsarbejde. Fremgangen siden 1990 medførte samtidig at produktionsarealet blev udvidet med 1200 m2 i ny opførte administrations- og værkstedsbygning på Nørgaardsvej 5.

2002:
Montage og forsendelsesbygning opføres
I 2002 blev produktionsarealet udvidet yderligere 1200 m2 i en ny opført montage- og forsendelsesbygning ved siden af og sammenhæng med administrations- og værkstedsbygningen.
2008:
Ejerkredsen udvides

I årsskiftet til 2008 blev organisationen ændret, således Nørgaard Teknik A/S nu var ejet af Lindrup & Nørgaard A/S, samt NT Holding Auning ApS, hvor administrationschef Birgitte Reimers, Produktionschef Morten Bach og forsendelseschef Bo Espensen blev en del af ejerkredsen af NT Holding Auning og dermed overtog hver 20% af aktierne i NT Holding Auning, som overtog 50% af aktierne i Nørgaard Teknik A/S. 

Bo Espensen udtrådte i 2013 af ejerkredsen, hvor Lindrup & Nørgaard overtager Bo´s anpart i NT Holding Auning ApS. Udover en organisationsændring blev der udvidet med yderligere 500 m2 af eksisterende værkstedbygning samt lejet 250 m2 på Nørgaardsvej 3 til montage og lager.

2009:
DINO A/S erhverves
Virksomheden opkøbte i 2009 gokart-producenten Dino A/S. Produktion og salg af Dino blev flyttet fra Middelfart til Auning under navnet Dino A/S. Ved opkøbet af Dino A/S blev maskinparken på Nørgaardsvej udvidet fra fem til otte bearbejdningsmaskiner, heriblandt en 5-akset Mazak Integrex. Der blev samtidigt investeret i et CAD/CAMsystem til avanceret programmering af CNC-maskinerne.
2010:
Certificeret til varmebehandlet træemballage

Nørgaard Teknik blev i 2010 certificeret til at lave varmebehandlet træemballage og tilbyder derfor skræddersyede løsninger efter kundens behov.

2014:
Due-Matic erhverves

Nørgaard Teknik overtager pr. 1. oktober 2014 alle aktiviteter i kastmaskineproducenten
Due-Matic efter at have haft produktionen af kastemaskinerne i fem år.
Due-Matic fik derfor ny lokation på Nørgaardsvej i Auning, hvor produktion, salg og service varetages.

2020 - 2022:
Nørgaard Teknik - Totalleverandør

Igennem årene op til året 2020 har virksomheden udvidet flere kompetencer, og kategorisere sig selv som totalleverandør. Virksomheden tilbyder i 2020 bla. smedearbejde,
spåntagning, bukning, montage, overfladebehandling, varmebehandlet træemballage samt logistik, og derudover varetages også projektstyring af kunders projekter.

Virksomheden anskaffer i 2020 en laserskærer og afgratningsmaskine og kan dermed også kalde sig for pladebearbejdningsleverandør. Derudover så udvider virksomheden i
2021 en pladeafdelingen med en kantpresser med nyeste teknologi.

Rasmus Nørgaard indtræder i ejerkredsen af Nørgaard Teknik A/S, og overtager 20% af aktierne i NT Holding Auning ApS.